Me voimaannuttiin nenäkkäin

Cmad.fi seminaari, yhteisömanagereiden oma päivä, vastaa sometekijän haasteisiin. Seminaari on voimaannuttava tapahtuma, joka vahvistaa oman tekemisen suuntaa. Joka vuosi.

Alustavalinnoista aitoon yhteisöllisyyteen

Ensimmäisissä Cmad.fi-seminaareissa käsiteltiin erilaisten alustojen mahdollisuuksia ja niihin liittyviä käyttäjäkokemuksia.

Nyt aiheet painottuvat oikean sisällön tuottamiseen ja jakamiseen oikeissa kanavissa sekä yhteisöllisyyden rakentamiseen

Sometyö oli aluksi torppattujen projektien sarjaa

Somen rantautuessa organisaatioviestintään yhteisömanagerin tai someasiantuntijan työ oli pitkälti asennemuutoksen ja uusien käytäntöjen läpiajamista. Sometyötä tekevät uskoivat sosiaalisen median vaikuttavuuteen, vuorovaikutukseen ja mahdollisuuksiin. Muut pitivät somea ohimenevänä ilmiönä, harrastuksena ja jopa aikasyöppönä.

Omalta osaltani se, että some on elämäntapatyötä ja minulla on ollut vahva usko tekemiseeni, pitivät pyörät käynnissä ja hanskat kädessä alun takkuilussa.

Tarvitaan tiimiä, yhteisöllisyyttä ja yhteisiä tavoitteita.

Nyt työssä on päästy siihen, mistä some on syntynyt: yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen. Sosiaalista mediaa ei voi tehdä yksin. Kukaan ei pysty yksin rakentamaan sosiaalista intranettiä (ilman organisaation tukea) eikä kukaan ei voi olla yksin työnantajansa äänitorvi verkossa (ilman organisaation kannatusta).

Someharppaus, ei loikka

Työntekijälähettilyys on vastaus siihen, miten saamme organisaatiossa piilevät voimavarat käyttöömme. Tämä on luonnollinen askel sosiaalisen median kentässä. Meistä jokainen voi olla media, mielipidevaikuttaja, ja saamme äänemme kuuluviin painamalla julkaise-nappia. Jokainen on osoittaa asialle tukensa peukuttamalla, jakamalla ja kommentoimalla.

”Työntekijälähettiläät ovat organisaation voima eläimiä!”

Tällä ajatuksella semmakansaa ilahdutti Janne Simonen, Jyväskylän yliopiston Fysiikan laitokselta. Simonen oli myös kuulemma testannut sen, että onnistuuko someintra Yammerin perustaminen yksin.

Itse odotan, että joku lanseeraa vetovoimaisemman, mediaseksikkäämmän ja huomattavasti lyhyemmän termin tälle työntekijälähettilyydelle ja työntekijälähettiläälle.

Johtamisen vuorovaikus myös someen

Ikuisuuskysymys. Viime vuosien viestinnän seminaareissa on haikailtu johtajia ja päättäjiä paikanpäälle osallistumaan keskusteluun sosiaalisessa mediassa.

Tänä vuonna Cmadissa lauteille astui Descomin toimitusjohtaja Juha Harju, joka heitti ilmaan ajatuksen

”Johtajien tulisi olla oman organisaatioidensa yhteisömanagereita!”

Harju näki sosiaalisen median parhaana tapana toteuttaa hyvää HR:ää ja hyvän HR:n organisaatioin parhaana mainoksena.

Meditan Reeta Mikkola kiteytti Juha Harjun esityksen blogissaan

”Johtajalähettilyys ennen työntekijälähettilyyttä”.

Näkisin, että työnarjessa johtamisen vuorovaikutus ja läsnäolo täyttyy jo silloin, kun omien  lähettiläiden ja asiantuntijoiden työtä tehdään näkyväksi että jaetaan. Hiljaisuus tappaa parhaankin yrittämisen.

Yhteisömanagereiden puolesta

Organisaatioissa työskentelevien käyntikortissa lukee harvemmin yhteisömanageri. Vähän useammalla on managerointi jo kirjoitettu työnkuvaan ja sille on varattu aikaa. Edistystä tällä saralla on tapahtunut sitten edellisen semman ja suunta on parempaan.

Yksi seminaarin tavoitteista on nostattaa yhteisömanagereiden työn arvostusta, joka vaatii tekijältään moniosaamista, omaksumista ja luontaista oivalluskykyä. Esille nousi myös se, että työ ei ole välttämättä diginatiiville sopiva vielä muutamaan vuoteen. Ammattimainen somen hallinta ja pyörittäminen vaativat digiosaamisen lisäksi elämänkokemusta ja näkemystä.

Mitä me ollaan, me yhteisömanagerit?

Me olemme verkkoyhteisöjen suojelusenkeitä, tiennäyttäjiä, kiihdyttimiä, nostattajia, luotsaajia, innostajia ja rekrytoijia. Ja me ollaan yksinkertaisesti someen hurahtaneita.

Mitä me teemme, me yhteisömanagerit?

Me palvellemme verkkoyhteisöjä tukemalla, sparraamalla ja luotsaamalla. Meidän työ on usein upotettu viestinnän työn sisään ja työtä ei aina organisaatioissa tunnisteta. Silti me tätä tehdään, isolla sydämellä.

Verkkomaailman heimopäälliköt, yhteisömanagerit, kokoontuvat vuosittain yhteen viettämään yhteisömanagereiden omaa päivää. Tapahtuman voi myös striimata, jos ei pääse paikanpäälle, mutta vuosittaisen päivän tarkoitus on ennen kaikkea tavata eri alojen kollegoja ainakin kerran vuodessa.

Tapahtuman on tuonut Suomeen ja sen  pääjärjestäjänä toimii Johanna Janhonen, Piilotettu aarre.

Tapahtumasta tietoa ja kaikki esitykset osoittesta http://www.cmad.fi. Twitteristä keskustelu ja tapahtuman bloggauksia häsällä #cmadfi. Itse kiitän järjestäjiä ja kaikkia osallistujia  ajatuksista, ideoista ja siitä voimaantumisesta.